ALWAYS USE LUBRICANT WHEN ASSEMBLING STAINLESS STEEL FASTENERS

marineinoxeshop.com


Shipping & Returns

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Το αμεταχείριστο προϊόν μπορεί να επιστραφεί σε 15 ημέρες από την παραλαβή του. Το ηλεκρτονικό κατάστημα marineinoxeshop.com δεν είναι αρμόδιο για την επιστροφή ή παράδοση του προϊόντος. Τα έξοδα αποστολής δεν θα επιστρέφονται. Όλες οι επιστροφές πρέπει να γίνονται εντός 15 ημερών από την έκδοση τιμολογίου. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεστε με 20% των εξόδων για τον εμπλουτισμό των αποθεμάτων. Με 50 % επιβαρύνονται όσοι έχουν απορρίψει/ αρνηθεί την παράδοση του προϊόντος. Για ανταλλαγές προϊόντων ίσης ή μεγαλύτερης αξίας ενδέχεται να καταβληθεί το επιπλέον αντίτιμο. Τα προϊόντα, με την ένδειξη ειδική παραγγελία (Special Order) ή Προπαραγγελία (Pre-Order ), δεν επιστρέφονται. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.

Ο αγοραστής οφείλει να ενημερώσει πριν την αποστολή του προιόντος, το λόγο της επιστροφής και κατόπιν συνεννόησης, να καταλήξουμε σε συμφωνία για να δεχτεί το κατάστημα μας την επιστροφή του προϊόντος.

Ο αγοραστής αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύπτει κατά την επιστροφή των προϊόντων στον πωλητή. Τα είδη πρέπει να είναι συσκευασμένα καλά για την εγγύηση της ασφάλειάς τους κατά τη μεταφορά. Ο πελάτης έχει την ευθύνη και οφείλει να βεβαιωθεί ότι τα προϊόντα αυτά είναι ασφαλή και δεν θα υποστούν ζημιά.

Η επιστροφή/ αντικατάσταση πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν. Πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τα πρωτότυπα έγγραφα της αποστολής σας, εάν το είδος έχει κατεστραμμένη συσκευασία την συσκευασία του, την ημερομηνία της παραγγελίας, αριθμό της παραγγελίας (αν είχε χρησιμοποιηθεί), αριθμό τιμολογίου, τα στοιχεία σας, και τέλος τον τρόπο καταβολής χρημάτων που επιλέξατε για να μας επιτρέψετε το προϊόν.

Επιστροφή προς: marineinoxeshop.com

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17, Πανόραμα 55236

Θεσσαλονίκη

Παρακαλούμε σημειώστε ότι: Τα στοιχεία που αναγράφονται στη συσκευασία πρέπει να είναι ευδιάκριτα.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Οι παραγγελίες μπορούν να ακυρωθούν υπό ορισμένες προϋποθέσεις:

• Εφόσον δεν έχει γίνει η αποστολή του προϊόντος.

• Το προϊόν δεν αντιστοιχεί με την παραγγελία σας και μπορεί να ακυρωθεί προτού αρχίζει η διαδικασία συλλογής και ελέγχου των παραγγελιών.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝONTAI ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΤΕ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ

Οι ακυρώσεις πρέπει να γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις, η επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνει με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε αρχικά. Όταν τα προϊόντα έχουν ήδη αποσταλεί (η αποστολή έχει πραγματοποιηθεί) τότε αυτό θα εμπίπτει στην Πολιτική Επιστροφών, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Όταν έχει καταχωρηθεί η παραγγελία σας και είναι έτοιμη να αποσταλεί , πάλι εμπίπτουν στην Πολιτική Επιστροφών.

Όταν τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα ή τροποποιημένα για την παραγγελία και έχει ξεκινήσει το έργο αυτό και πάλι εμπίπτει στην πολιτική επιστροφών.

Όταν η ακύρωση δεν έχει πραγματοποιηθεί μέσω e-mail.

Όταν ένα σημαντικό προϊόν είναι μέρος της παραγγελίας και πρέπει να κατασκευαστεί ή να τροποποιηθεί.

Πολιτική Αποστολής Προϊόντων

Οι περισσότερες παραγγελίες σας αποστέλλονται εντός 48 ωρών. Εάν ένα προϊόν βρίσκεται σε λίστα αναμονής, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας ενημερώνουμε για την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης . Εάν η ημερομηνία αυτή δεν είναι αποδεκτή, τότε μπορούμε να σας προσφέρουμε μια εναλλακτική λύση ή να εκδώσουμε μια πλήρη επιστροφή (εξόδων) του αρχικού κόστους. Τα έξοδα αποστολής δεν επιστρέφονται. Ο πελάτης επιβαρύνεται τα έξοδα αποστολής.

Τα προϊόντα, με την ένδειξη Ειδική Παραγγελία (Special Order) ή Προπαραγγελία(Pre-Order), δεν επιστρέφονται.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα είδη που προωθούνται σε διεθνές επίπεδο πρέπει πρώτα να έρθουν στην αποθήκη της εταιρίας μας .Τη στιγμή που τα προϊόντα έχουν παραγγελθεί και παραλαμβάνονται στην αποθήκη μας ,ορίζονται πρόσθετες επιβαρύνσεις από τον υποψήφιο κατασκευαστή .Οι χρεώσεις αυτές μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται παραπάνω. Σε περίπτωση ακύρωσης ή επιστροφής, οι δαπάνες για την εισαγωγή του προϊόντος ή εμπορεύματος στην αποθήκη μας, θα αφαιρούνται από το ποσό επιστροφής των χρημάτων.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποστέλλουμε τα προϊόντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

***********************************************************

ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА И ОБМЕНА

Неиспользованный товар может быть возвращен в течение 15 дней с момента покупки. Наш электронный магазин marineinoxeshop.com не несет ответственности за возврат или доставки товара. Стоимость доставки не возвращается. Все возвращения должны быть выполнены в течение 15 дней с даты выставления счета-фактуры. Стоимость 20% от цены удерживаются на всех приемах (возвратов) на закупки пополнение запасов. При отказе потребителя от поставки товара, удерживаются 50%. Обмен равной или большей стоимости не может происходить при этих условиях. Специальный заказ или Предзаказ товара не подлежащий обмену и возврату. Свяжитесь с нами, чтобы получить более подробную информацию.

Покупатель должен сообщить нам, по каким причинам возникает необходимость возврата товара, и получить наше согласие для его приема (возврата) перед отправкой

Покупатель берет на себя всю ответственность за любой ущерб или повреждение товара, который может произойти при пересылке товара обратно. Детали необходимо должны быть упакованы, что бы обеспечить их сохранность при транспортировании. Клиент обязан убедиться, что при высылке товара они хорошо упакованы и повреждение не возникнет.

Наконец, в упаковке должны находиться, сопровождающиеся документы товара. Требуется указать исходную информацию о доставке возвращаемого товара, если упаковка транспартировки была повреждена, дату заказа, код (если он использовался), номер счета-фактуры, ваши данные и как вы произвели возврат наличными.

Возврат: marineinoxeshop.com

Konstantinou, Paleologou 17, Panorama 55236

Thessaloniki/Greece

Примечание: все данные на документах должны быть четко видны на возвращенном пакете.

Условия аннулирования заказа

Аннулирование заказа по электронной почте возможно при определенных условиях:

• В случае если товар не был отправлен.

• В случае если товар не соответствует указанным условиям, таким образом, заказ можно отменить перед процессом комплектования заказов.

Аннулирование принимается по электронной почте. В этих условиях деньги могут быть возвращены тем же способом, которым Вы первоначально оплатили товар.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, КОГДА АННУЛИРОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ПРИНЯТО ИЛИ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ВОЗВРАТ ПОЛНОЙ СУММЫ ДЕНЕГ

Если товар был ВЫСЛАН или собран и готов к отправке то, это принимает политику возвратов, описанную выше.

Если важное необычное изделие является частью заказа и модифицирована до отправки она так же соответствует политике возврата

Если аннуляция заказов не производится по электронной почте

Если элемент необычный, нестандартный и нуждается в изготовлении или изменении

ПОЛИТИКА ДОСТАВКИ

Большинство заказов доставляются в течение 48 часов. Если заказ, задержанный мы свяжемся с Вами и сообщим предполагаемую дату доставки. Если эта дата неприемлема, мы предложим Вам альтернативный вариант или оформим возврат наличными исходного типа. Оплата за доставку товара не возвращается. Расходы по пересылке несёт покупатель. Специальный заказ или Предзаказ товара не подлежащие обмену и возврату. В большинстве случае детали, которые отправляются на международном уровне, завозятся изначально на наш склад, после чего транспортируются за пределами Великобритании. После того, как элементы заказываются, чтобы привести их на наш склад деталь будет подвергаться, взимается от перспективного производителя. Эта плата может осуществляться в дополнение расходов изложенным выше.

*************************************************

RETURN POLICY

Unused products may be returned within 15 days of purchase. marineinoxeshop.com are not responsible for return shipping or delivery on part returns. Shipping charges will not be refunded. All returns must be within 15 days of invoice date. A 20% restocking fee will apply to all returns. A 50% restocking fee will apply to all refused deliveries. Exchanges of equal or greater value may not be subject to a restocking fee. Special Order or Pre-Order Items are non-refundable. Contact us for details.

The Buyer must inform us of the reason for return and get our agreement to receive the return goods before shipping.

Buyer assumes all liability for any damage that occurs on return shipment to Seller. Items must be packaged to withstand return shipment to Seller and Buyer assumes responsibility to verify that all items are secure and that damage will not occur.

Return documentation must be included with your return/exchange. This must include your original shipping information, if package was damaged the packaging, date of order, order number (if used), our invoice number, your details, how you paid to enable us to execute a refund:

Return to:marineinoxeshop.com

Konstantinou, Paleologou 17, Panorama 55236

Thessaloniki/Greece

PLEASE NOTE: Documentation MUST be clearly visible on the return package.

Goods returned without our prior agreement: Items that were not pre-authorized for return will be marked unclaimed for 30 calendar days. In this event, no contact attempts will be made by Seller to Buyer. After 30 calendar days the item(s) will be disposed of as seen fit by Seller. Should Buyer choose to have the product reshipped, payment for reshipment must be received before shipment is made. International Shipments that are returned as unclaimed will not be subject to a refund. Payment for reshipment must be received in order for Seller to reship the item(s). Items received after 14 days of agreed return will be considered unclaimed. International cancellations are subjected to additional shipping terms below.

CANCELLATIONS

Goods may be cancelled via e-mail under certain conditions;

• The goods have not been shipped.

• The goods are NOT a made to order item so they the order can be simply cancelled before order picking commences.

Cancellations must be made by email.Under these circumstances a full refund will be made by the same payment method as originally used.

CIRCUMSTANCES WHERE CANCELLATIONS WILL NOT BE ACCEPTED OR A FULL REFUND GIVEN.

Goods have actually been shipped; this will then fall within the Returns Policy as detailed above.

Goods have been picked ready for dispatch again falling within the Returns Policy Goods are a manufactured or modified item to order and that work has began again this will fall under the Returns Policy.

Cancellation is not made by email .

An outstanding item within a part shipment order that has to me manufactured or modified.

SHIPPING POLICY

Most orders ship within 48 hours. If a product is backordered, then we will contact you with an estimated shipping date. If this date is unacceptable, then we may offer you an alternate item or issue a full refund to the original pay type.

Shipping charges are non-refundable. Return shipping charges are the responsibility of the buyer.

Special Order or Pre-Order Items are non-refundable.

In most cases, items shipped internationally must be brought into our warehouse for shipment outside the UK. Once items are ordered to be brought into our warehouse(s) the item will be subject to any restocking fee charged by the prospective manufacturer. This fee may be in addition to charges outlined above. In the event of a cancellation or return, actual cost of shipping fees to our warehouse(s) will be deducted form the refund amount.

We reserve the right to ship by the best method possible.

Back
Your IP Address is: 3.215.177.171
Copyright © 2021 Marineinoxeshop.com.