ALWAYS USE LUBRICANT WHEN ASSEMBLING STAINLESS STEEL FASTENERS

marineinoxeshop.com


Conditions of Use

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, μην χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα. Η marineinoxeshop.com μπορεί να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η marineinoxeshop.com διατηρεί το δικαίωμα να μην προμηθεύει παραγγελθέντα προϊόντα και να παρέχει πλήρη επιστροφή των χρημάτων, όταν και εάν οι συνθήκες είναι πέρα από τον έλεγχό μας, είτε προσωρινά είτε μόνιμα.Σε περίπτωση που η εταιρεία μας δεν θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων, προσωρινά ή μόνιμα, διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει μια πλήρη επιστροφή.

Περιορισμοί στη χρήση των υλικών.

Αυτή η ιστοσελίδα προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Οποιαδήποτε μορφή κειμένου ή γραφικού υλικού αντιγράψετε, εκτυπώσετε ή κατεβάσετε από την marineinoxeshop.com σας παρέχονται με την προϋπόθεση ότι είναι αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς και υπό όρους, ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε ή να διαγράψετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση που θα κατεβάσετε οποιουδήποτε λογισμικό από την ιστοσελίδα, το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε φακέλων, εικόνων ενσωματωμένων στο ή παραχθεισών από το λογισμικό, και πληροφορίες οι οποίες συνοδεύουν το λογισμικό (συλλογικά, το «Λογισμικό») παρέχονται από εμάς σε εσάς με μη αποκλειστική εξουσιοδότηση. Η marineinoxeshop.com δεν μεταβιβάζει τίτλο του Λογισμικού σε εσάς. Η marineinoxeshop.com διατηρεί πλήρη και ολοκληρωμένο τίτλο του Λογισμικού, και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτού. Δεν μπορείτε να αναδιανέμετε, πωλήσετε, αποσυνθέσετε, αντίστροφα σχεδιάσετε, αποσυναρμολογήσετε, ή άλλως πως μειώσετε το Λογισμικό σε ανθρωπίνως αντιληπτή μορφή. Όλα τα εμπορικά σήματα και λογότυπα ανήκουν στην marineinoxeshop.com και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή η χρήση τους με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο ιστότοπος αυτός ελέγχεται και λειτουργεί από την marineinoxeshop.com χωρίς να εγγυάται ότι το υλικό της ιστοσελίδας είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε άλλες τοποθεσίες. Όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα από άλλες τοποθεσίες, το πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωσή σας με τους εφαρμοζόμενους τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που οι τοπικοί νόμοι εφαρμόζονται.Λογισμικό από αυτήν την τοποθεσία στο web υπόκεινται σε ελέγχους εξαγωγών σύμφωνα τους κανόνες Ηνωμένου Βασιλείου. Οποιοδήποτε λογισμικό που φορτώνεται από αυτή την ιστοσελίδα, φορτώνεται εγκαθίσταται, και χρησιμοποιείται με δική σας ευθύνη. Οποιοδήποτε τέτοιο λογισμικό μπορεί να υπόκειται σε ελέγχους εξαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου. Κανένα λογισμικό δεν μπορεί να φορτωθεί ή άλλως να εξαχθεί ή να επανεξαχθεί (α) στην Κούβα, στο Ιράν, στη Βόρεια Κορέα, στη Συρία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα (ή σε υπήκοο ή κάτοικο) στην οποία το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιβάλει εμπορικό αποκλεισμό ή (β) σε οποιονδήποτε από τη λίστα των Ειδικών υπηκόων του αγγλικού Υπουργείου Οικονομικών ή από τον πίνακα των μη εγκεκριμένων

Δήλωση Αποποίησης & Περιορισμού της Ευθύνης

Η marineinoxeshop.com διατηρεί το δικαίωμα προσθήκης, διαγραφής ή τροποποίησης οποιωνδήποτε ή όλων των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς ειδοποίηση.

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ. Η marineinoxeshop.com ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ, ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΑΛΛΩΣ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΑΥΤΗΝ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η marineinoxeshop.com ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ Η ΓΕΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Η ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ/Η ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΕΜΕΙΣ Η ΕΝΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ marineinoxeshop.com ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η marineinoxeshop.com ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΑΥΤΗΝ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), Η ΑΛΛΩΣ ΠΩΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ.

Η marineinoxeshop.com ΔΕΝ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ΄Η ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ marineinoxeshop.com. Η marineinoxeshop.com ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗΣ Η ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗΣ, ΕΙΤΕ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΗΣ, ΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ, ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Η ΑΛΛΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ,ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΟΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Η ΜΗ-ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η marineinoxeshop.com ΔΕΝ ΥΠΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΙΚΑ ΚΑΘΕ ΑΜΕΣΗΣ, ΕΜΜΕΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ), ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗΣ Η ΤΥΧΑΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ, ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ Η ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ Η ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ marineinoxeshop.com, ΚΑΙ/Η ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ , Η marineinoxeshop.com, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ Η STAINLESS AUTOMOTIVE FASTENINGS LTD ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΤΟΙΟΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ.

Σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους

Η marineinoxeshop.com δεν κάνει κανενός είδους εκπροσώπηση που να σχετίζεται με το περιεχόμενο οποιωνδήποτε άλλων ιστοσελίδων στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας. Η marineinoxeshop.com δεν έχει κανένα έλεγχο επί οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή πηγής τα οποία παρέχονται από εταιρείες ή πρόσωπα πέραν της marineinoxeshop.com.

**************************************************************** TERMS AND CONDITIONS OF USE

PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS SITE. By using this site, you signify your agreement to these Terms and Conditions. If you do not agree to these Terms and Conditions, do not use this site. marineinoxeshop.com may modify these Terms and Conditions at anytime. marineinoxeshop.com reserve the right to not supply goods ordered and offer a full refund when and if circumstances are beyond our control due to situations beyond our control either temporally or permantly.

Restrictions On Use of Materials.

This site is copyright protected. Any textual or graphic material you copy, print, or download is licensed to you by marineinoxeshop.com for your personal, non-commercial home use only, provided that you do not change or delete any copyright, trademark or other proprietary notices.

If you download software from the site, the software, including all files and images, contained in or generated by the software, and accompanying data (together referred to as "Software") are deemed to be licensed to you by marineinoxeshop.com, for your personal, non-commercial home use only. marineinoxeshop.com does not transfer either the title or the intellectual property rights to the Software and marineinoxeshop.com retains full and complete title to the Software as well as all intellectual property rights therein. You may not sell, redistribute or reproduce the Software, nor may you decompile, reverse engineer, disassemble or otherwise convert the Software to a human-perceivable form. All trademarks and logos are owned by marineinoxeshop.com and you may not copy or use them in any manner.

This site is controlled and operated by marineinoxeshop.com. It makes no representation that materials in the site are appropriate or available for use in other locations. Those who choose to access this site from other locations do so on their own initiative and are responsible for compliance with local laws, if and to the extent local laws are applicable. Software from this site is subject to U.K. export controls. No software from this site may be downloaded or exported or re-exported into (or to a national or resident of) Cuba, Iraq, Libya, North Korea, Iran, Syria or any other country to which the U.K. has embargoed goods to. By downloading or using the software, you represent and warrant that you are not located in, under the control of, or a national or resident of any such country or on any such list.

Disclaimers and Limitation of Liability; Forward-Looking Statements

marineinoxeshop.com may change, move or delete portions of, or may add to, this web site from time to time.

THE MATERIALS IN THIS SITE ARE PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND EITHER EXPRESS OR IMPLIED. marineinoxeshop.com DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY REPRESENTATIONS REGARDING THE USE OR THE RESULTS OF THE USE OF THE CONTENT OR OTHER MATERIALS IN THIS SITE IN TERMS OF THEIR CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY, OR OTHERWISE.

The fact that a document is available on this site does not mean that the information contained in such document has not been modified or superseded by events or by a subsequent document. marineinoxeshop.com has no duty or policy to update any information or statements contained on this site and, therefore, such information or statements should not be relied upon as being current as of the date you access this site. Moreover, any portion of the materials available on this site may include technical inaccuracies or typographical errors. Changes may be made from time to time without notice to the materials available on this site, the Software and to the products described on this site.

TO THE FULLEST EXTENT PERMISSABLE PURSUANT TO APPLICABLE LAW, marineinoxeshop.com DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. marineinoxeshop.com DOES NOT WARRANT THE ACCURACY, COMPLETENESS OR USEFULNESS OF ANY INFORMATION CONTAINED ON THIS SITE. marineinoxeshop.com DOES NOT WARRANT THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN THE MATERIALS AVAILABLE ON THIS SITE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, THAT DEFECTS WILL BE CORRECTED, OR THAT THE MATERIALS, THIS SITE OR THE SERVER THAT MAKES THEM AVAILABLE ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS. YOU WILL ASSUME THE ENTIRE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR AND CORRECTION.

UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, NEGLIGENCE, SHALL marineinoxeshop.com BE LIABLE FOR ANY SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES THAT RESULT FROM THE USE OF, OR THE INABILITY TO USE, SITE OR ANY DOWNLOADED MATERIALS, EVEN IF marineinoxeshop.com OR ITS REPRESENTATIVE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT SHALL marineinoxeshop.com TOTAL LIABILITY TO YOU FROM ALL DAMAGES, LOSSES, AND CAUSES OF ACTION (WHETHER IN CONTRACT, OR OTHERWISE) EXCEED THE AMOUNT YOU PAID TO marineinoxeshop.com , IF ANY, FOR PRODUCTS PURCHASED ON THIS SITE.

APPLICABLE LAW MAY NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, OR THE ABOVE LIMITATIONS OF LIABILITY, SO THE ABOVE EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

Links to Other Web Sites

marineinoxeshop.com makes no representation whatsoever regarding the content of any other web sites which you may access from this site. When you access a non marineinoxeshop.com web site, please understand that it is independent from marineinoxeshop.com and that marineinoxeshop.com has no control over the content on that web site. A link to a non marineinoxeshop.com web site does not mean that marineinoxeshop.com endorses or accepts any responsibility for the content or use of such web site.

Submissions

Should any viewer of a document on this web site respond to marineinoxeshop.com with information including feedback data, such as questions, comments, suggestions, or the like regarding the site, or the content of any item, such information shall be deemed to be non-confidential and marineinoxeshop.com shall have no obligation of any kind with respect to such information. In addition, marineinoxeshop.com shall be free to reproduce, use, disclose, display, exhibit, transmit, perform, create derivative works, and distribute the information to others without limitation, and to authorize others to do the same. Further, marineinoxeshop.com shall be free to use any ideas, concepts, know-how or techniques contained in such information for any purpose whatsoever, including, but not limited to, developing, manufacturing and marketing products and other items incorporating such information. This paragraph is not intended to apply to any personal information about you (such as name, mailing address and e-mail address), the use of which will be governed by marineinoxeshop.com Privacy Statement.

In consideration of marineinoxeshop.com continuing efforts to enhance and improve these products and to respond to feedback from users, you agree to transfer such ideas, concepts, know-how and techniques to marineinoxeshop.com without any compensation. You agree to execute any and all documents that marineinoxeshop.com may reasonably request in connection with confirming marineinoxeshop.com ownership of and unlimited right to use such ideas, concepts, know-how and techniques.

You are solely responsible for the content of any comments you make. You agree that no comments submitted by you to this web site will: (i) violate any right of any third party, including copyright, trademark, privacy or other personal or proprietary rights; (ii) be or contain libelous or otherwise unlawful, abusive, or obscene material or constitute the misappropriation of the trade secrets of any third party; and (iii) disparage the products or services of any third party. You agree not to submit any personal information (other than your email address or user name) through email sent to other users or messages posted on this site by you.

Termination.

This Agreement is effective unless and until terminated by either you or marineinoxeshop.com. You may terminate this Agreement at any time by no longer using this web site, provided that all prior uses of this web site shall be governed by this Agreement. marineinoxeshop.com may terminate this Agreement at any time and without notice, and accordingly deny you access to this web site, in marineinoxeshop.com sole discretion for any reason, including your failure to comply with any term or provision of this Agreement. Upon any termination of this Agreement by either you or marineinoxeshop.com, you must promptly destroy all materials downloaded or otherwise obtained from this web site, as well as all copies of such materials, whether made under the terms of this Agreement or otherwise.

Click Here to see marineinoxeshop.com Privacy Statement.

© 2010 All Rights Reserved
Back
Your IP Address is: 3.235.176.80
Copyright © 2022 Marineinoxeshop.com.